پست های ارسال شده در دی سال 1391

طراحی و تولید فیبر مدار چاپی PCB شماتیک پروتل پروتیوس ایگل ارکد DXP Protel Prote

طراحی و تولید فیبر مدار چاپی PCB شماتیک پروتل پروتیوس ایگل ارکد DXP Protel Proteus Eagle OrCAD KiCAD طراحی و تولید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 133 بازدید