طراحی توسعه سیستم مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی پروژه الکترونیک میکروکنترلر AVR ARM LPC STM32 PIC

طراحی توسعه سیستم مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی پروژه الکترونیک میکروکنترلر AVR ARM LPC STM32 PIC

طراحی و تولید فیبر مدار چاپی PCB شماتیک پروتل پروتیوس ایگل ارکد DXP Protel Prote

طراحی و تولید فیبر مدار چاپی PCB شماتیک پروتل پروتیوس ایگل ارکد DXP Protel Proteus Eagle OrCAD KiCAD طراحی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 183 بازدید

بیت بنگ در میکروکنترلرهای ARM LPC STM32 AVR PIC dsPIC 8051 برای پروژه الکترونیک

ارتباط سریال یکی از گسترده ترین روش های مورد استفاده در ارتباطات میکروکنترلر هایی مانند خانواده 8051 ARM AVR LPC ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 295 بازدید

طراحی توسعه سیستم مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی پروژه الکترونیک میکروکنترلر AVR ARM

طراحی و توسعه سیستم های مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی پروژه الکترونیک ارائه انواع پروژه های صنعتی آزمایشگاهی دانشگاهی تحقیقاتی 66737819           09194986646 http://automasys.wordpress.com انواع میکروکنترلرهای میکروچیپ اتمل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 196 بازدید
دی 91
1 پست
شهریور 91
1 پست